Download Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 2 Lengkap Jawaban

download soal bahasa sunda kelas 3 semester 2,  soal pts bahasa sunda kelas 3 sd dan jawabannya,  download soal uts bahasa sunda kelas 3 sd semester 1,  soal bahasa sunda kelas 3 semester 2 dan kunci jawaban,  download soal uts bahasa sunda kelas 3 semester 2,  soal uts bahasa sunda kelas 3 semester 1 kurikulum 2013 revisi 2017,  download soal bahasa sunda kelas 3 sd kurikulum 2013,  soal bahasa sunda kelas 3 sd dan jawabannya semester 1,
Download Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 2 Lengkap Jawaban

Layarmaya.id - Apa kabar sahabat berprestasi! Postingan kali ini akan membagikan Link Download Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 2 Lengkap Jawaban untuk teman-teman sekalian.

Khususnya bagi para siswa kelas 3 semester 2 kurikulum merdeka, agar membantu teman-teman semua dan pula bisa dijadikan latihan peserta didik disekolah, guna menghadapi Penilaian Tengah Semester (PTS) yang nantinya dilaksanakan.

Teman-teman harus banyak-banyak belajar mengerjakan Soal PTS Kelas 3, apabila sudah biasa mengerjakan soal latihan maka lama-lama akan terbiasa dan mudah teringat dengan jawabannya.

Biasanya dalam soal ujian mata pelajaran Bahasa Sunda terdiri dari soal pilihan ganda dan isian yang mengasah kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal Penilaian Tengah Semester (PTS).

Teman-teman disini bisa mencoba mengerjakan soal PTS Bahasa Sunda kelas 3 semester 2 kurikulum merdeka supaya siswa mempunyai lebih banyak referensi dalam persiapan penilaian tengah semester 2 Tahun ini.

Meskipun nantinya sudah ada jawaban Soal PTS Bahasa Sunda kelas 3 semester 2, diharapkan teman-teman tetap berusaha untuk mengerjakan tanpa melihat kunci jawabannya terlebih dahulu.

Download Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 2 terdiri dalam bentuk pilihan ganda, isian maupun uraian. Sehingga sangat lengkap, jika digunakan untuk pelatihan soal untuk menghadapi ujian yang sesungguhnya.

Dan diakhir artikel ini, nantinya akan terdapat Link Download Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 2 lengkap Jawaban. Jadi, Simak sampai tuntas..!


Sebelum kami bagikan link Downloadnya! Lihat dulu beberapa Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 2 lengkap jawaban dibawah ini sebagai bahan latihan soal dirumah:

PILIHAN GANDA

1. .. Pa Yudi angkat ka Jakarta?

Kecap pananya anu cocog jeung kalimah diluhur nyaeta ...

a. Di mana

b. Ka mana

c. Iraha

d. Naon

Jawaban: c


2. Yati mah budak bageur, . . . adina mah bangor.Kalimah pangantet di luhur nyaeta . . . .

a.sabab

b.ari

c.basa

Jawaban: b


3. Cirina rek hujan, biasana langit sok . . . .

a.caang

b.cerah

c.ceudeum

Jawaban: c


4. ... hargana beas teh?

a. Saha

b. Iraha

c. Naon

d. Sabaraha

Jawaban: d


5. Kalimah nu make tanda baca titik jeung aksara gede nu bener nyaeta ...

a. Budiman imahna di cihampelas.

b. Ahmad angkat sakola sareng yuli.

c. bandung Kota Kembang

d. Mang Asep angkat ka Cianjur.

Jawaban: d


6. Kalimah wawaran nu bener nyaeta ...

a. Punteun pangnyandakeun kantong abdi.

b. Di mana ari gunung Tangkuban Parahu teh?

c. Amin sakolana di Karawang.

d. Cik, pangmacakeun caritana!

Jawaban: c


7. Kalimah pananya nu nunjukeun 'jumlah' nyaeta ...

a. Saha ngaran adina Dedi?

b. Di mana sakolana Yunus?

c. Sabaraha jumlah muridna kelas 3?

d. Iraha pere sakola?

Jawaban: c


8. Kalimah nu ngagunakeun aksara nu gede nu bener nyaeta ...

a. Budi jeung Mamat ngarojay di cipanas.

b. Pa Dani mah bumina oge di karawang.

c. Siska adina mirna.

d. Pa Heri janten guru di SD Bojongmengger.

Jawaban: d


9. Pupuh pucung nyaeta pupuh nu ngagambarkeun rasa ...

a. ambek

b. bungah

c. kasedih

d. sumanget

Jawaban: a


10. Kalimah pananya nu nuduhkeun 'tempat' nyaeta ...

a. Iraha ibu angkat ka Kuningan?

b. Ku naon Mira bet Ceurik?

c. Sabaraha pangaos sapatu teh?

d. Di mana ngagaleuhna boneka teh?

Jawaban: d


Adapun Link Download Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 2 Lengkap Jawaban, Silahkan klik tautan yang tersedia dibawah ini:

SOAL PTS BAHASA SUNDA KELAS 3 SEMESTER 2 [DOWNLOAD]


Demikianlah teman-teman terkait Soal serta Link Download Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 2 Kurikulum Merdeka yang bisa teman-teman pelajari, mudah-mudahan bermanfaat.()


Tag:

download soal bahasa sunda kelas 3 semester 2,

soal pts bahasa sunda kelas 3 sd dan jawabannya,

download soal uts bahasa sunda kelas 3 sd semester 1,

soal bahasa sunda kelas 3 semester 2 dan kunci jawaban,

download soal uts bahasa sunda kelas 3 semester 2,

soal uts bahasa sunda kelas 3 semester 1 kurikulum 2013 revisi 2017,

download soal bahasa sunda kelas 3 sd kurikulum 2013,

soal bahasa sunda kelas 3 sd dan jawabannya semester 1,